[Sưu tầm] Bộ 3 đề thi Toán – Thi giữa kỳ I Lớp 6 – Năm học 2021-2022 – Kết nối tri thức

In stock


Với bộ 3 Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 6 năm học 2021 – 2022 có đáp án, chọn lọc được biên soạn bám sát nội dung sách Kết nối tri thức và sưu tầm từ đề thi Toán 6 của các trường THCS trên cả nước. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong các bài thi Giữa học kì 1 Toán 6.

Giới thiệu sản phẩm

Đề thi Giữa kì 1 – Kết nối tri thức

Thời gian làm bài: 60 phút

(Đề số 1)

 1. Trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1. Cho tập hợp A = {chó, mèo, lợn, gà}. Phát biểu nào dưới đây là đúng?

 1. Chó ∈ A;
 2. Mèo ∉ A;
 3. Cá ∈ A;
 4. Lợn ∉ A.

Câu 2. Chữ số 2 trong số 123 857 có giá trị là:

 1. 120 000
 2. 20 000
 3. 23 857
 4. 20

Câu 3. Trong các số sau: 114, 76; 1 029; 354; 57. Có bao nhiêu số chia hết cho 3?

 1. 3
 2. 0
 3. 5
 4. 4

Câu 4. Kết quả của phép tính sau: 78 : 7

 1. 78;
 2. 76;
 3. 77;
 4. 79.
 5. Tự luận (8 điểm)

Bài 1. (2 điểm) Thực hiện phép tính:

 1. a) 12 + 3.25: 4 – 3;
 2. b) 120 + [55 – (11 – 3.2)2] + 23;
 3. c) 240.14.83 + 7.2.17.

Bài 2. (2 điểm) Tìm x, biết:

 1. a) 2x + 15 = 242:2;
 2. b) (3x – 4)3= 125;
 3. c) x ∈ ƯC(18,54) và x > 6.

Bài 3. (1 điểm) Cho tập hợp A là tập hợp các số tự nhiên chia hết cho 2 và 5, lớn hơn 12 nhỏ hơn hoặc bằng 70. Hãy viết tập hợp A theo hai cách.

Bài 4. (1,5 điểm) Tuấn và Hà mỗi người mua một số hộp bút chì màu, trong mỗi hộp đều có từ hai chiếc bút trở lên và số bút trong mỗi hộp là như nhau. Tính ra Tuấn mua 25 bút, Hà mua 20 bút. Hỏi mỗi hộp bút chì màu có bao nhiêu chiếc?

Bài 5. (0,5 điểm) Tìm số tự nhiên có hai chữ số biết số đó chia cho tổng các chữ số của nó thu được 7 dư 6.

Đưa ra đánh giá của riêng bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào về sản phẩm này.

Main Menu

[Sưu tầm] Bộ 3 đề thi Toán - Thi giữa kỳ I Lớp 6 - Năm học 2021-2022 - Kết nối tri thức