• Tiếng việt nâng cao lớp 5 – Trạng ngữ

  01

  Mục tiêu khóa học:

  • Học sinh làm được các dạng bài tập nâng cao thuộc các dạng bài tập Tiếng Việt lớp 5.

  Các yêu cầu khóa học

  Để việc học tập đạt hiệu quả cao, các con cần tuân thủ những điều sau:
  • Ghi lại thắc mắc trong quá trình học, làm bài để trao đổi dưới bài giảng.
  • Tự giải các bài tập trong bài giảng trước khi theo dõi lời giải của giáo viên.
  • Tự giác làm bài tập tự luyện để đánh giá mức độ hiểu và kiểm tra kỹ năng làm các dạng bài tập cơ bản và mở rộng trong SGK.

  Tiếng việt nâng cao lớp 5 – Trạng ngữ

  01

Main Menu