• Tiếng Anh lớp 5 – Ôn luyện học kì II – Kiến thức vào lớp 6

  01

  Mục tiêu khóa học:

  • Chắc kiến thức, tự tin giao tiếp các bài học trong chương trình Tiếng Anh lớp 5

  Các yêu cầu khóa học

  • Lắng nghe cẩn thận hướng dẫn của giáo viên
  • Nghe nhiều dạng bài nghe càng nhiều lần càng tốt
  • Cố gắng nhắc lại theo các câu trong khi nghe, bắt chước theo ngữ điệu, trọng tâm câu, từ
  • Luyện tập nói tiếng Anh trong tình huống đời thường.
  • Làm tất cả các bài tập và bài tập về nhà

Main Menu