• Tiếng Anh lớp 5 – Ôn luyện học kì II – Kiến thức vào lớp 6

  01

  Mục tiêu khóa học:

  • Chắc kiến thức, tự tin giao tiếp các bài học trong chương trình Tiếng Anh lớp 5

  Các yêu cầu khóa học

  • Lắng nghe cẩn thận hướng dẫn của giáo viên
  • Nghe nhiều dạng bài nghe càng nhiều lần càng tốt
  • Cố gắng nhắc lại theo các câu trong khi nghe, bắt chước theo ngữ điệu, trọng tâm câu, từ
  • Luyện tập nói tiếng Anh trong tình huống đời thường.
  • Làm tất cả các bài tập và bài tập về nhà
 • Tiếng việt nâng cao lớp 5 – Trạng ngữ

  01

  Mục tiêu khóa học:

  • Học sinh làm được các dạng bài tập nâng cao thuộc các dạng bài tập Tiếng Việt lớp 5.

  Các yêu cầu khóa học

  Để việc học tập đạt hiệu quả cao, các con cần tuân thủ những điều sau:
  • Ghi lại thắc mắc trong quá trình học, làm bài để trao đổi dưới bài giảng.
  • Tự giải các bài tập trong bài giảng trước khi theo dõi lời giải của giáo viên.
  • Tự giác làm bài tập tự luyện để đánh giá mức độ hiểu và kiểm tra kỹ năng làm các dạng bài tập cơ bản và mở rộng trong SGK.

  Tiếng việt nâng cao lớp 5 – Trạng ngữ

  01

Main Menu