• TRỌNG TÂM TOÁN LỚP 2 – PHÉP CHIA

  02

  Mục tiêu khóa học:


  • Giúp trẻ đạt được các yêu cầu về chuẩn kiến thức, kĩ năng ở phân môn Toán với tâm lí thoải mái, thích thú, không gượng ép bao gồm:
  • Năng lực tư duy và lập luận toán học;
  • Năng lực mô hình hóa toán học;
  • Năng lực giải quyết vấn đề toán học;
  • Năng lực giao tiếp toán học;
  • Năng lực sử dụng công cụ và phương tiện toán học.

   

  Cấu trúc khóa học:


  • 10 chuyên đề
  • 100 bài giảng
  • Hơn 900 bài tập

  TRỌNG TÂM TOÁN LỚP 2 – PHÉP CHIA

  02

Main Menu