• HỌC GIỎI TIẾNG ANH 4 – TỔNG HỢP NGỮ PHÁP

  • Mục tiêu khóa học:
   Học sinh làm được các dạng bài tập nâng cao thuộc các dạng bài tập Tiếng Anh lớp 4
  • Cấu trúc khóa học:
   11 chuyên đề
   54 bài giảng
   Hơn 50 bài tập
 • NÂNG CAO TIẾNG VIỆT LỚP 4 – TRẠNG NGỮ

  • Mục tiêu khóa học:
   Học sinh làm được các dạng bài tập nâng cao thuộc các dạng bài tập Tiếng Việt lớp 4.
  • Cấu trúc khóa học:
   11 chuyên đề
   54 bài giảng
   Hơn 50 bài tập
 • ÔN TẬP HÈ DÀNH CHO HS LỚP 1
 • Tiếng Anh lớp 5 – Ôn luyện học kì II – Kiến thức vào lớp 6

  01

  Mục tiêu khóa học:

  • Chắc kiến thức, tự tin giao tiếp các bài học trong chương trình Tiếng Anh lớp 5

  Các yêu cầu khóa học

  • Lắng nghe cẩn thận hướng dẫn của giáo viên
  • Nghe nhiều dạng bài nghe càng nhiều lần càng tốt
  • Cố gắng nhắc lại theo các câu trong khi nghe, bắt chước theo ngữ điệu, trọng tâm câu, từ
  • Luyện tập nói tiếng Anh trong tình huống đời thường.
  • Làm tất cả các bài tập và bài tập về nhà
 • Nâng cao Toán lớp 3 – Bồi dưỡng học sinh giỏi – Bài toán tính tuổi

  01
  • Mục tiêu khóa học:
   Học sinh làm được các dạng bài tập nâng cao thuộc 26 dạng bài tập Toán lớp 3.
  • Cấu trúc khóa học:
   36 bài giảng
   Hơn 200 bài tập
 • Tiếng việt nâng cao lớp 5 – Trạng ngữ

  01

  Mục tiêu khóa học:

  • Học sinh làm được các dạng bài tập nâng cao thuộc các dạng bài tập Tiếng Việt lớp 5.

  Các yêu cầu khóa học

  Để việc học tập đạt hiệu quả cao, các con cần tuân thủ những điều sau:
  • Ghi lại thắc mắc trong quá trình học, làm bài để trao đổi dưới bài giảng.
  • Tự giải các bài tập trong bài giảng trước khi theo dõi lời giải của giáo viên.
  • Tự giác làm bài tập tự luyện để đánh giá mức độ hiểu và kiểm tra kỹ năng làm các dạng bài tập cơ bản và mở rộng trong SGK.

  Tiếng việt nâng cao lớp 5 – Trạng ngữ

  01
 • TRỌNG TÂM TOÁN LỚP 2 – PHÉP CHIA

  02

  Mục tiêu khóa học:


  • Giúp trẻ đạt được các yêu cầu về chuẩn kiến thức, kĩ năng ở phân môn Toán với tâm lí thoải mái, thích thú, không gượng ép bao gồm:
  • Năng lực tư duy và lập luận toán học;
  • Năng lực mô hình hóa toán học;
  • Năng lực giải quyết vấn đề toán học;
  • Năng lực giao tiếp toán học;
  • Năng lực sử dụng công cụ và phương tiện toán học.

   

  Cấu trúc khóa học:


  • 10 chuyên đề
  • 100 bài giảng
  • Hơn 900 bài tập

  TRỌNG TÂM TOÁN LỚP 2 – PHÉP CHIA

  02
 • NÂNG CAO TIẾNG VIỆT 3

  01

  Mục tiêu khóa học: Học sinh làm được các dạng bài tập nâng cao thuộc các dạng bài tập Tiếng Việt lớp 3.
  Cấu trúc khóa học:

  • 11 chuyên đề
  • 54 bài giảng
  • Hơn 50 bài tập

  NÂNG CAO TIẾNG VIỆT 3

  01

Main Menu