• Cấu trúc đề Tiếng Việt – Luyện thi vào lớp 6 – Năm 2021-2022


  Cấu trúc đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Việt PDF giúp các em nắm được những dạng bài tập chính trong đề thi vào lớp 6 để có phương hướng ôn luyện hiệu quả, đạt kết quả tốt trong kỳ thi. Mời phụ huynh và các em cùng tham khảo chi tiết và tải về.

 • Đề Tiếng Việt số 1 – Luyện thi vào lớp 6 – Năm 2020


  Bộ đề ôn tập môn Tiếng Việt lớp 5 lên lớp 6 (Có đáp án) bao gồm đáp án chi tiết cho từng đề thi giúp các em sẽ được củng cố và hệ thống lại các kiến thức đã học trong chương trình học môn Tiếng Việt lớp 5. Đồng thời, đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Việt này còn giúp các em chuẩn bị và rèn luyện cho kì thi tuyển sinh vào lớp 6 sắp tới. Mời phụ huynh và các em cùng tham khảo chi tiết và tải về.

 • Đề Tiếng Việt số 2 – Luyện thi vào lớp 6 – Năm 2020


  Bộ đề ôn tập môn Tiếng Việt lớp 5 lên lớp 6 (Có đáp án) bao gồm đáp án chi tiết cho từng đề thi giúp các em sẽ được củng cố và hệ thống lại các kiến thức đã học trong chương trình học môn Tiếng Việt lớp 5. Đồng thời, đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Việt này còn giúp các em chuẩn bị và rèn luyện cho kì thi tuyển sinh vào lớp 6 sắp tới. Mời phụ huynh và các em cùng tham khảo chi tiết và tải về.

 • Đề Tiếng Việt số 3 – Luyện thi vào lớp 6 – Năm 2020


  Bộ đề ôn tập môn Tiếng Việt lớp 5 lên lớp 6 (Có đáp án) bao gồm đáp án chi tiết cho từng đề thi giúp các em sẽ được củng cố và hệ thống lại các kiến thức đã học trong chương trình học môn Tiếng Việt lớp 5. Đồng thời, đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Việt này còn giúp các em chuẩn bị và rèn luyện cho kì thi tuyển sinh vào lớp 6 sắp tới. Mời phụ huynh và các em cùng tham khảo chi tiết và tải về.

Main Menu